Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тээвэрлэлт

Австри улсын засгийн газар Монгол улсын Эрүүл мэндийн яамны хооронд байгуулсан гэрээний дагуу Aвстри улсаас эмнэлгийн нарийн тоног төхөөрөмж хэрэгсэл Улаанбаатар хотын томоохон эмнэлгүүдэд нийлүүлэгдэж байгаа билээ. Манай “Монгол Экспресс” ХХК нь эдгээр эмнэлгийн нарийн эмзэг тоног төхөөрөмжийг нийт 12 ш хөргүүртэй, тусгай зориулалтын автомашин, 8 ш энгийн болон хөргүүртэй чингэлгүүдээр Австри улсаас тээвэрлэж Улсын клиникийн 1-р эмнэлэг, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Хавдар судлалын үндэсний төвд хүргэх улмаар эмнэлгийн барилга дотор оруулах ажлыг амжилттай зохион байгууллаа.